ภาพรวมโครงการ

เพียงเข้ามาที่ หน้าแรกของ POINT OF SALE ของ PLOY ท่านก็จะสามารถเห็นภาพรวม ความคืบหน้าของโครงการ
มีระบบคัดกรอง เพื่อที่คุณจะสามารถเจาะจง ระบุโครงการใดโครงการหนึ่ง จนถึงผลงานผู้ดูเเลคนใดคนหนึ่ง
คุณสามารถดูงานที่เจ้าหน้าที่ของคุณกำลังดำเนินการ หรือ รายการงานคงค้าง จำนวนลูกค้า รายการผู้สนใจ

99