สรุปข้อมูล เพื่อการตัดสินใจได้อย่างเเม่นยำ

ทุกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดลูกค้า รายการยูนิต PLOY  สามารถประมวลผลได้หลายรูปแบบ
เช่น แผนภูมิ กราฟเส้น ตารางข้อมูล เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ PLOY ยังสามารถส่งออกข้อมูลเหล่านี้ ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อให้คุณนำไปประยุกต์ หรือเพิ่มเติมข้อมูลได้

6