รายงานต่างๆ ในโครงการ

 PLOY มีการบันทึกรายงานต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถนำไปวิเคราะห์ วางแผนงาน
ไม่ว่าจะเป็นรายงานการขาย รายงานการจ่ายเงิน รายงานใบเวร็จ รายงานการบริการหลังการขาย
รายงาานลูกค้า รายงานผลการตอบรับ รายงานยูนิต รายงานกิจกรรม เเละรายงานการซ่อม

77