ทีมงานพร้อมสรรพ คู่มือพร้อมใช้

ทีม PLOY พร้อมอำนวยความสะดวก ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยในเทคนิคการใช้งาน
โดยบริการท่านวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. ผ่านระบบสนทนาทางโปรแกรม
หรือจะเป็นเบอร์สายด่วน 083 842 1350

นอกจากนี้ PLOY ยังมีคู่มือออนไลน์ สำหรับให้คุณศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม

ploy chat ploy help