PLOY โปรแกรมจัดการงานขายโครงการ บ้าน คอนโด อสังหาฯ

พลอยทำให้คุณทราบยอดขายของคุณจากที่ไหนก็ได้ โซนไหนว่างโซนไหนหมด รู้ได้ทันทีทุกที่ทั่วโลก